SHI GUO SHU – GLUTINOUS RICE CRISP 500g

Category: SNACKS,
Country: China,
Tags: Glutinous Rice Crisp,
Brand: Shi Guo Shu
Size: 500g